Müügitingimused

Üldiste tingimuste kehtivus

Üldised tingimused kehtivad https://www.weekendshoes.ee/ klientide (edaspidi Klient) ja Weekend Eesti OÜ (edaspidi Weekendshoes) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja jalatsipoe vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ja jalatsipoe Kuidas osta? juhend ning Tagastamine ja vahetamine tingimused.

Weekendshoes jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

https://www.weekendshoes.ee/ veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Jalatsipoe hinnakiri

Jalatsipoe koduleheküljel https://www.weekendshoes.ee/ müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

  • Venipak kulleri vahendusel Eesti Vabariigi piires - 3,99  €.
  • SmartPOST ja Omniva pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2,99 €.

Kõik Jalatsipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud kohaletoimetamine all.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikanud nupule "Lisa ostukorvi."

Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

Tellimuse vormistamiseks läheb klient ostukorvi, kus on näha tema valitud tooted ning info transpordi kohta.

Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused.

Tellimus kinnitatakse, kui klient on tasunud ostu eest pangalinki kasutades Weekend Eesti OÜ arveldusarvele.

Tellimus väljastatakse peale tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist Weekend Eesti OÜ arveldusarvele.

Tellitud kauba eest tasumine

Tellimuse eest saab tasuda tellimuse all olevate pangalinkide kaudu Weekend Eesti OÜ arveldusarvele.

Lunamaksena saab tasuda Omniva pakiautomaati pangakaardiga või Venipak kullerile pangakaardiga. Lunamakset on võimalik teostada maksimaalselt 300€ ulatuses. 

Tellimuse kinnituses on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse ning viide hooldusjuhendile. Samuti on tellimuse kinnituses toodud Weekend Eesti OÜ andmed.

Vastutus ja vääramatu jõud

Weekend Eesti OÜ vastutab Kliendi ees https://www.weekendshoes.ee/ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab https://www.weekendshoes.ee/ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

Weekendshoes ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Muud tingimused

Weekendshoes kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Weekendshoes ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel. Jalatsipoel on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid uudiskirja ja reklaamisõnumite edastamiseks.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja weekendshoes Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui jalatsipoel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole või kohtusse (www.komisjon.ee).

Kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu on avatud uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond hõlbustab nii siseriiklike kui ka piiriüleste tehingutega seotud vaidluste lahendamist. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatud ligipääsuks aadressil http://ec.europa.eu/odr. 

Autorikaitse

Kõik jalatsipoe fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega ning nende omavoliline kopeerimine või printimine on Autoriõiguse seadusest tulenevalt keelatud.

 

Üles